«Tرەنينگ كافە – بولاشاق» كاسىپورنى اشىلدى

849
0
بولىسۋ:

«نۇر وتان» پارتيياسىنىڭ كومەگىمەن الماتى قالاسىندا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامداردىڭ ەڭبەك ەتۋىنە ارنالعان «Training كافە – بولاشاق» ارنايى كاسىپورىن اشىلدى.

پارتييا الماتى قالالىق فيليالى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى قايىم-مۇنار تابەەۆ قۇتتىقتاۋ سوزىندە «كەدەرگىسىز كەلەشەك»  پارتييالىق جوباسى اياسىندا وڭتۇستىك استانادا مۇگەدەكتەر ۇشىن قولعا الىنعان بىرقاتار ناقتى ىس-شارالاردىڭ ساتتى جۇزەگە اسىرىلعانىن اتاپ وتتى. اتاپ ايتقاندا, مۇگەدەك بالالاردىڭ دۇرىس ومىر سۇرۋىنە قولايلى جاعداي تۋعىزۋ جانە پسيحولوگييالىق-دارىگەرلىك-وقىتۋشىلىق باعىتتا كابينەتتىك  جۇيە ۇيىمداستىرۋ ىسى جۇيەلەندىرىلدى.

–مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار ۇشىن بارلىق سالادا, بارلىق نىساندا كەدەرگىسىز ايماق جاسالىنۋى قاجەت. ەڭ الدىمەن ومىرگە قۇشتار وسى جانداردىڭ ەڭبەككە ورنالاستىرىلۋىنا قول ۇشىن بەرەمىز. بۇگىن وسىنداي مۇمكىندىكتىڭ ارقاسىندا 20 جاسوسپىرىم جۇمىسقا ورنالاستى, – دەدى ق.تابەەۆ.

«پسيحواناليتيكالىق  اسسوتسياتسييا» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ  جەتەكشىسى اننا قۇديياروۆانىڭ ايتۋى بويىنشا, قازىرگى ۋاقىتتا الماتى قالاسىندا 4000-نان اسا ەڭبەككە جارامدى مۇگەدەكتەر بار, سونىڭ 23% جۇمىس ىستەيدى ەكەن.

         –بىز وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا «نۇر وتان» پارتيياسى الماتى قالالىق فيليالىنىڭ قوعامدىق قابىلداۋىنا وتىنىش جاساعانبىز, سوندا فيليال توراعاسى, قالا اكىمى باۋىرجان بايبەك تيىستى مەكەمەلەرگە كومەكتەسۋ تۋرالى تاپسىرما بەرگەن ەدى. «Training كافە – بولاشاق» جوباسىنىڭ ماقساتى – اقىل-ەىسندە كەمىستىگى بار بالالار مەن قىزداردىڭ قوعامداعى وز ورىندارىن تابۋىنا كومەكتەسۋ بولاتىن. مىنە, بۇگىن سول ارمانىمىز ورىندالدى. قالا اكىمىنە جانە كومەكتەسكەن باسقا دا جاندارعا ريزاشىلىعىمىز شەكسىز, – دەدى ا.قۇديياروۆا.

ىس-شارا بارىسىندا ارناۋلى مەكتەپتەردىڭ وقىتۋشىلارى مەن ماماندارى كوپشىلىك جۇرت بىلە بەرمەيتىن بالالاردىڭ ماسەلەلەرىن ورتاعا سالدى.

– ەڭ باستىسى, مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ قوعامعا پايدا اكەلە الاتىندىعىنا ولاردىڭ وزدەرىن دە, وزگەنى دە سەندىرە بىلگەن جون. سوندا عانا كىشكەنتاي مۇگەدەك بالالاردىڭ بويىنداعى ومىرگە قۇشتارلىقتى وياتا الامىز, – دەيدى 2 ارناۋلى قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سۆەتلانا  نۇرباەۆا.

 

قايىرجان تورەجان

 

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*