КЕРЕКСІЗ COWORKING

немесе қала қажетсіз нысандардан қашан тазарады?