Жарнама бөлімінің менеджері – Зухра Бюрукбаева

ЖАРНАМА БӨЛІМІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 79/71, 351 бөлме


Тел.: +7 (7273) 90-08-18;
Моб.: +7 777 241 4775; +7 707 454 4353

E-mail: byurukpayeva@liter.kzreklama@liter.kzzuhra-31@mail.ru