Ауыр қылмысқа – жаза қатаң

Газет мақаласы "Айқын" газеті №134

Депутаттар Президент Жолдауын тиімді заңдармен қамтамасыз етеді. Бұл туралы Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулиннің төрағалығымен өткен, палатаның V парламенттік сессиядағы алғашқы бюро отырысында мәлімделді. Жиында Мемлекет басшысының Жолдауын есепке алатын Мәжілістің осы сессиядағы жұмыс жоспары талқыға салынды.

Ауыр қылмысқа –  жаза қатаң

Өз сөзінде Н.Нығматулин парламенттік жаңа сессияның ашылуында ел Президенті Қ.Тоқаев жария еткен Жол­даудың негізгі басым­дық­та­рына тоқтала кетті.

– Елбасы әзірлеген Бес инс­титуттық реформаны және Ұлт жоспарын жүзеге асыруды жалғастыру мақсатында Пре­зидент бұл Жолдауда қа­зақ­стандық қоғам өмірінің бар­лық салаларын ары қарай ре­фор­малау бағдарламасын ұсын­ды. Ол мемлекеттік бас­қару, экономиканың нақты секторы, қаржы жүйесі, агро­өнеркәсіптік кешен, білім беру, денсаулық сақтау, мәде­ниет, әлеуметтік қолдау жүйе­сі, зей­нетақы жүйесі, өңірлік саясат бағыттарын қамтиды. Енді біз­дің, Парламент де­пу­тат­тарының алдында Жол­дауды практикалық іске асы­руды тиімді заңнамалық қол­дау­мен қамтамасыз ету мін­деті тұр! – деді Мәжіліс төрағасы.

Нұрлан Зайроллаұлының байламынша, бұл бюджеттік және салықтық жүйені жаң­ғыртуға, бюджет қаржысын тиімді игеруге және мемле­кеттік сатып алуға қатысты болады.

Сонымен бірге, сот және құқық қорғау жүйелерін ре­формалаудың заңнамалық тұ­ғырын түзу міндеті тұр. Де­путаттар сондай-ақ сексуалды зорлық-зомбылыққа, педо­филияға, есірткінің тара­луы­на, адам саудасына және басқа да ауыр қылмыстарға, бра­коньерлерге қарсы заңнаманы қатаңдатуы керек.

– «Цифрлық экономиканы» ілгерілетуге, елдің ақпа­рат­тық-коммуникациялық ин­фра­­құрылымын дамытуға ба­ғытталған заңдар қабыл­дауға тиіспіз. Президент Пар­л­амент алдына Үкіметпен бірлесіп, жер ресурстарын тиімді пай­далану тетігін әзірлеу міндетін белгіледі. Бізді Экологиялық кодекстің жаңа редакциясы бойынша жұмыс күтіп тұр, – деді Н.Нығ­матулин.

Мұның барлығы Мемлекет басшысы қойған міндеттердің тек бір бөлігі ғана екеніне ек­пін түсірген ол депутаттық корпусты белсенді заңна­ма­лық жұмысқа шақырды.

Бюро жиынында айқын­далғандай, қалаулыларға Мә­жілістің алдағы жалпы оты­рысында палатаға келіп түс­кен жаңа заң жобалары бо­йын­ша қорытынды әзірлеу мер­зімін анықтау керек бо­лады. Оның арасында «Аста­на» халықаралық қаржы ор­талығы туралы» консти­ту­ция­лық заңға конституция­лық түзетулер жобасы, соны­мен қатар қаржылық құжаттар топтамасы – «2020-2022 жыл­дарға арналған респуб­ликалық бюджет туралы», «Ұлттық қордан кепілден­дірілген трансферт туралы», «2020-2022 жылдарға ар­налған республикалық және облыстық бюджеттер, рес­публикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы» заң жобалары бар.   

Үкімет енгізген жаңа жо­балар қатары сондай-ақ қыл­мыстық жолмен алынған та­быстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнамалық түзетулерден, «Педагог туралы» және ілеспе заң жобаларынан, еңбек мә­селелері жөніндегі түзету­лерден тұрады.

Бұдан бөлек, Мәжіліс Қа­зақстанның Бразилиямен, Моң­ғолиямен, Өзбекстанмен, Түркиямен, Ресеймен, Ар­ме­ниямен, Шанхай ынтымақ­тастығы ұйымымен, Еуразия­лық одақпен қарым-қатына­сына қатысты бір топ ха­лықаралық құжаттарды рати­фикациялайтын заң жоба­ла­рын да жұмысқа қабылдап алады деп күтілуде.