Талапкерлердің алдында сапалы Жоғары қаржы-экономикалық білім алу үшін еліміздің университетін таңдаудың күрделі міндеті тұр.
Жетекші университетте жетістік көп
302
оқылды

Университетті таңдау кезінде келесі критерийлерді басшылыққа алу керек: университеттің беделі (оның ішінде әлеуеті, халықаралық кеңістіктегі университеттің рейтингі, білім беру сапасы, білім беру бағдарламаларын халықаралық және Ұлттық аккредиттеу), сондай-ақ таңдалған мамандықтың еңбек нарығында сұранысы және әлеуметтік инфрақұрылымы (оның ішінде жатақханамен қамтамасыз етілуі). Еліміздің барлық университеттерінің ішінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ) ерекше орын алады, онда Жоғары қаржы-экономикалық білім беру бағдарламалары бойынша Экономика және Бизнес Жоғары мектебінде жүзеге асырылады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Уни­верситеті еліміздегі жетекші жоғарғы оқу орны және ірі білім және ғылыми орта­лы­ғы болып табылады. 1934 жылы іргесі қа­­­ланған ҚазҰУ әлемдік білім беру жүйе­сін­де өз ұстанымын жақсартып келеді. Жалпы, даму бағыты халықаралық білім беру стандарты бойынша қабылданған. Уни­верситет жоғарғы білікті мамандарды даяр­лауға, әлемдік білім кеңістігінде интег­ра­ция­лауға, өндіріске енгізілетін іргелі және қол­данбалы зерттеулерді дамытуға бағыт­тал­ған кең көлемдегі білім, ғылым, рухани-тәр­биелілік, инновациялық және өндіруші не­гізіне ие. Университет құрамында 14 фа­­­культет, 98 кафедра, 20 ғылыми-зерттеу инс­титуттары мен орталықтар, Технопарк қыз­мет атқарады.

Жыл сайын әлемнің жетекші универ­ситет­теріне профессор-оқытушылар құра­мы мен студенттердің халықаралық ынты­мақ­тастығы мен академиялық ұтқырлығы кеңейіп келеді. Экономика және бизнес жо­ғары мектебінде білім беру заманауи ин­новациялық әдістерді қолдана отырып, клас­сикалық білім берудің озық дәстүрлері негізінде жүргізіледі. 

Осыған байланысты ҚазҰУ Экономика жә­не Бизнес Жоғары мектебінде «Эко­но­мика» білім беру бағдарламасы қазақ­стан­дық еңбек нарығының талаптарына сәйкес жаңа мазмұнмен толықтырылады. Сондай-ақ «Цифрлық экономика» атты жаңа білім беру бағдарламасы пайда болды. Әлемдік экономика мен жаһандық еңбек нарығының дамуы туралы болжамдарға сәйкес алдағы бес жылда осы бағдарламаның түлектері қа­зақстандық және әлемдік еңбек нарық­тарында сұранысқа ие болады. Олардың дипломдары еңбек нарығында тар бейінді мамандықтарды бітіргендерге қарағанда артықшылыққа ие болады. Қазіргі уақытта ҚазҰУ Экономика және Бизнес Жоғары мек­тебінде кафедралар жанынан жұмыс беру­шілер кеңесін құру арқылы тұрақты не­гіз­де жұмыс берушілермен ынтымақ­тас­тық белсенді дамып келеді. 

А.СМАҒҰЛОВ,

PHD, қауымдастырылған профессор

М.АБДРАЕВ